Kassafel – kolla vad som händer härnäst

Hemsida

Skattebetalarna träffas med kassan varje dag – i livsmedelsbutiker, klädaffärer, serviceställen. Vid köp online, efter mottagande av paketet - förutom produkten ska även kvittot finnas där. Detta beror på att skattebetalare som säljer till fysiska personer som inte bedriver näringsverksamhet och schablonbönder är skyldiga att föra register över omsättningen med hjälp av kassaregister. På så sätt gör de upp med skattemyndigheterna och kopior av kvitton är bevis på deras affärsverksamhet. Så vad ska en företagare göra när hans kassaregister vägrar lyda? Finns det någon möjlighet där han inte behöver sluta sälja? Kolla vilka konsekvenser felet i kassaapparaten ger!

Fel i kassaregistret och reservkassa

För det fall att vederbörande kassa går sönder får den skattskyldige använda reservkassa, om han har en sådan. Företagare är juridiskt sett inte skyldiga att ha en reservkassa. Men i undantagsfall (som t.ex. att det korrekta kassaregistret har gått sönder), om du vill fortsätta sälja, är det enda alternativet att använda den reserverade. Du kan läsa om det i Art. 111 sek. 3 i mervärdesskattelagen: 'Om försäljningsbokföring av skäl som ligger utanför den skattskyldiges kontroll inte kan föras med användning av kassaregister, är den skattskyldige skyldig att anteckna försäljningen med hjälp av reservkassa. Om det är omöjligt att registrera försäljning med hjälp av reservkassa får den skattskyldige inte genomföra försäljningen."

När den skattskyldige övergår från att registrera försäljningen med lämpligt kassaregister till det reserverade, bör han underrätta skatteverket om det. För att en sådan anmälan ska kunna skickas korrekt måste den innehålla följande dokument:

  • information om hårdvarufel,

  • information om utbyte av trasig utrustning med reservutrustning,

  • efter att ha reparerat kassaregistret, lämna in blanketten "Anmälan till den skattskyldige om plats för installation av kassaregistret".

Reservkassa kan inte finnas på annan plats än där försäljningen sker. Först efter att ha tagit det till platsen för det trasiga/skadade kassaregistret kan du fortsätta handla.

Ingen reservkassa och ett fel i kassan

Om den skattskyldige inte har någon ersättningskassa eller den är placerad på annat håll bör han omedelbart sluta sälja. Transaktionen slutförs genom att utfärda ett kvitto till entreprenören och bevara en kopia för sig själv. I det ögonblick då denna åtgärd inte kan utföras, logiskt sett, bör en försäljning inte ske.

I denna situation måste den skattskyldige meddela:

  • reparation av kassaapparater,

  • skattemyndigheten att upphöra med registreringen tills kassaregistret är reparerat,

  • kunder om ett avbrott i försäljningen.

Skattebetalare som inte följer ovanstående rekommendationer bör ta hänsyn till höga böter från skattemyndigheten. Det kan till och med handla om en extra skattskyldighet på upp till 240 dagsböter.

Starta en gratis 30-dagars provperiod utan begränsningar!

Kassafel och onlineförsäljning

I händelse av att kassaregistrets fel överraskar en företagare som handlar via Internet och inte har ett reservkassaregister, behöver han inte sluta handla. Men för att skattebetalaren ska kunna fortsätta sälja:

  • de register som förs av honom bör tydligt ange för vilka varor betalningen gjordes och till vem pengarna överfördes,

  • betalningen bör göras på elektronisk väg (banköverföring), per post eller från en kooperativ spar- och kreditförening.

Om ovanstående rekommendationer uppfylls kommer den skattskyldige att kunna utfärda en faktura till sin entreprenör istället för ett kvitto.