Vad är VAT Mini One Stop Shop?

Servicekatt

Finansdepartementet har inte tid att vila, och arbetar fortfarande med ett flertal skatteförändringar i samband med implementeringen av EU:s momsregler i nationell lagstiftning. De nya föreskrifterna ska initialt förberedas av regeringen i slutet av andra kvartalet 2014. Lagstiftarens brådskande tid är för att ändringarna ska vara genomförda senast den 1 januari 2015. särskilt momsförfarande - Mini One Stop Shop (MOSS). Vad är det exakt och vad är det? Vi förklarar nedan.

moms Mini One Stop Shop - vem kommer att påverkas av förändringarna?

De föreskrifter som träder i kraft den 1 januari 2015 kommer att innehålla förändringar av tillhandahållande av elektronik-, tele- och sändningstjänster, vilket gör dem skattepliktiga i konsumtionslandet.

 

Viktig!

Ändringarna kommer endast att gälla transaktioner som görs med icke-skattepliktiga enheter.

Elektroniska tjänster - löpande momsavräkning

Frågan om momsavräkning på elektroniska, telekommunikations- och sändningstjänster som tillhandahålls i EU till icke-skattepliktiga personer regleras för närvarande av art. 28c mervärdesskattelagen, enligt vilken platsen för deras beskattning är den plats där tjänsteleverantören har sitt säte.

moms Mini One Stop Shop - från 2015

Från och med den 1 januari 2015 är elektronik-, tele- och sändningstjänster som regel skattepliktiga i konsumtionslandet. Därför kommer den polska entreprenören att vara skyldig att ta ut lämplig utländsk momssats, det vill säga avräkning av försäljning utomlands.

Av ovanstående följer att ett polskt företag skulle vara skyldigt att registrera sig i varje EU-land där det skulle tillhandahålla sina tjänster. Därför träffade EU-kommissionen företagarna och införde ett förenklat förfarande för avveckling av den här typen av transaktioner, kallat Mini One Stop Shop eller one-stop-förfarandet.

I linje med Europeiska kommissionens avsikt kommer en polsk företagare att beskatta den tillhandahållna tjänsten i enlighet med den skattesats som gäller i konsumentens land, men kommer att betala denna skatt till det inhemska (polska) skattekontoret. Därför kommer det inte att vara skyldigt att registrera sig i vart och ett av de EU-länder där köparen skulle vara bosatt.

Dessa transaktioner kommer att visas på separata deklarationer (kompletterande blanketter VAT-7 och VAT-7K) avsedda för avveckling av tjänster som omfattas av det särskilda VAT Mini One Stop Shop-förfarandet. Nya deklarationer kan endast lämnas kvartalsvis elektroniskt fram till den 20:e månaden efter ett givet kvartal.