Faktura som ett dokument i en civil process

Servicekatt

Vad är en faktura?

Fakturan är det grundläggande redovisningsdokumentet som utfärdas under de flesta affärsverksamheter. Utöver denna primära funktion kan fakturor även fungera som bevis i en civil rättegång.

Faktura som bevis i en civilrättslig rättegång

I en situation där en företagare använder en civilrättslig process för att återkräva skyldiga belopp från en entreprenör, är fakturan ofta det enda beviset. Om den undertecknas – även om parterna inte är skyldiga att göra det i dagsläget – kommer processen med största sannolikhet att bli snabbare och billigare. I ett sådant fall förs förfarandet oftast i preskriptivt läge (om käranden gör en sådan begäran i yrkandemålet), vilket inte kräver förhör med vittnen. Rättsavgiftens belopp reduceras då till en fjärdedel eller 1,25 % av fordringsbeloppet.

Osignerad faktura - fel?

En osignerad faktura fungerar också som bevis i civilrättsliga förfaranden. Om uppdragstagaren har accepterat och lagt ut den utfärdade handlingen utan några rättelser, antas han inte haft några invändningar mot transaktionen. I detta fall kommer det dock att vara nödvändigt att höra vittnen och förse domstolen med parternas räkenskaper.