MPP – ska skydda skattebetalarna mot sanktioner från den vita listan

Medstorlek-Förändring

Den 27 januari 2020 mottog Rättsutskottet ett förslag till lag om ändring av lagen om bolagsskatt, lagen om skatt på varor och tjänster samt några andra lagar, som bl.a. är att ändra ordalydelsen i art. 22p stycket. 4 PIT-lagen, d.v.s. villkor kommer att läggas till, tack vare vilka den skattskyldige kommer att ha rätt att i kostnaderna ta med utgifterna som betalats till ett annat bankkonto än det som finns på den vita listan. Kommer den delade betalningsmekanismen (SPM) att skydda skattebetalarna från sanktioner på den vita listan? Vi svarar!

MPP som en räddning från sanktioner från den vita listan?

Lagförslaget föreskriver att efter de ändringar som skulle gälla från och med den 1 april 2020, i enlighet med paragraf. 4 Art. 22p i PIT-lagen, om betalningen av fordringar inte regleras till det konto som anges på den vita listan, har den skattskyldige rätt att inkludera utgiften i kostnaderna, förutsatt att:

  • när han/hon gör den första betalningen till detta konto kommer han / hon att lämna ett meddelande om detta till chefen för sitt skattekontor inom 7 dagar från överföringsdatumet (för närvarande har skattebetalaren bara 3 dagar på sig att skicka ett sådant meddelande);
  • får information från en bank, en kreditförening eller en fakturautgivare, tillsammans med information om numret på det konto som ska betalas, att det konto som anges för betalning är ett konto som används inom ramen för den verksamhet som avses i art. 14 sek. 2h PIT-lagen;
  • betalningen gjordes med hjälp av delad betalningsmekanism (SPM);
  • det var en transaktion av gemenskapsinterna förvärv av varor, import av varor, import av tjänster eller leverans av varor som reglerades av köparen.

Från den 1 april 2020, när man betalar med delad betalning, behöver skattebetalarna inte oroa sig för den vita listan. Viktigt är att denna bestämmelse kommer att gälla retroaktivt, det vill säga den kommer också att gälla för transaktioner från 1 januari 2020.

Att utöka villkoren för att undvika konsekvenserna av att betala beloppet på ett konto som inte finns på den vita listan är definitivt en positiv förändring för företagare. Samtidigt övertygar lagstiftaren subtilt och uppmuntrar skattebetalarna att använda SPM, vilket verkligen är en bekväm lösning för dem.