Förskottsbetalning för 100% av ordern - avräkning

Servicekatt

I många fall debiterar företag sina kunder med förskott för utförandet av en framtida tjänst eller leverans av varor. Det är ett slags skydd för företagare mot att kunden eventuellt avstår från köpet. Uppbörden av förskott har dock vissa konsekvenser i fråga om mervärdesskatt. I den här artikeln får du lära dig hur förskottsbetalningen för 100 % av beställningen ska regleras!

Vad är en förskottsbetalning?

Mervärdesskattebestämmelserna ger ingen specifik definition av förskottsbetalning. En förskottsbetalning är dock en förskottsbetalning som görs för framtida leveranser av varor eller tjänster. Det är på sätt och vis en garanti för att ingen av parterna kommer att dra sig ur transaktionen. Det bör här nämnas att om tjänsten inte utförs eller varan inte levereras kan köparen som har betalat förskottet kräva full återbetalning av säljaren.

Förskottsbetalning och momsskatteplikt

Enligt lagen är säljaren skyldig att visa förskottsbetalningen i sitt momsförsäljningsregister på dagen för mottagandet. Skatteplikten enligt mervärdesskatt uppkommer i förhållande till erhållet belopp.

Avräkning av förskottsbetalning och inkomstskatt

När det gäller inkomstskatt är situationen lite annorlunda. Personskattelagen säger att förskott som uppbärs för utförande av en framtida tjänst eller leverans av varor inte anses som intäkt om de utförs eller levereras under nästa faktureringsperiod. Så om förskottsbetalningen bara är en del av det totala värdet av varan eller tjänsten, så är det i ljuset av lagen inte inkomst. Vid förskottsbetalningar på 100 % av kontraktsvärdet är saken tyvärr mer komplicerad, eftersom olika skattemyndigheter representerar två helt olika positioner.

Det första ställningstagandet bygger på ovan nämnda personskattelag och anger att inkomst kan komma i fråga först när varan eller tjänsten levereras och inte när förskottsbetalningen görs. Den andra positionen anser däremot att förskottsbetalningen är en del av utbetalningen, och mottagandet av 100 % av förskottsbetalningen bestämmer värdet på hela lönen, så den ska betraktas som inkomst och beskattas.

Dokumentera avräkning av förskott

Vilka regler enligt vilka förskottsbetalningar ska dokumenteras beror på om de utgör en del av eller hela kontraktets värde.

När företagaren erhåller förskottsbetalningar, som är delbetalningar för varor eller tjänster, är han skyldig att utfärda en förskottsfaktura, och efter att avtalet är slutfört, att utfärda en slutfaktura, som ligger till grund för avräkning både för säljaren och köpare av tjänsten.

Viktig!

En företagare kan utfärda en faktura för alla förskott som erhållits under en viss månad från en entreprenör. En sådan faktura bör utfärdas senast den 15:e dagen i efterföljande månad, dock inträder momsplikten den månad då förskottsbetalningarna gjordes.

 

Uppmärksamhet!

När förskottsfakturan inte täcker hela betalningen för varan eller tjänsten, bör slutfakturan minska summan av värdet av varorna eller tjänsterna med summan av de mottagna förskotten, och momsbeloppet bör minskas med summan av de skattebelopp som framgår av förskottsfakturorna. Dessutom bör slutfakturan ha ett annat nummer än förskottsfakturan.

Vid förskottsbetalning på 100 % av kontraktsvärdet behöver företagaren endast utfärda en förskottsfaktura och ange moms i försäljningsregistret. Intäkten bokförs först när varorna levereras eller tjänsten utförs, i kolumn 7 i intäkts- och kostnadsreskontran - försäljning av varor och tjänster - och grunden för posterna är förskottsfakturan.

Viktig!

Enligt art. 106f stycket. 1 mervärdesskattelagen ska förskottsfakturan innehålla:

 • datumet för dess utfärdande;
 • ett nummer som ges inom en eller flera serier som möjliggör unik identifiering av fakturan;
 • för- och efternamn eller namn på skattebetalaren och köparen av varorna eller tjänsterna och deras adresser;
 • det nummer med vilket den skattskyldige identifieras för skatteändamål;
 • det nummer med vilket köparen av varor eller tjänster identifieras för skatte- eller mervärdesskatteändamål under vilket han mottog varorna eller tjänsterna;
 • datumet för leveransen eller slutförandet av leveransen av varor eller utförandet av tjänsten eller dagen för mottagandet av den betalning som avses i art. 106b stycket. 1 punkt 4, om sådant datum anges och skiljer sig från fakturautfärdandedatumet;
 • mottagen betalningsbelopp;
 • skattebeloppet beräknat enligt formeln:

  KP = ZB x SP / 100 + SP
  var:
KP - skattebelopp
ZB - beloppet för betalningen helt eller delvis
SP - skattesats
 • order- eller avtalsdata, inklusive:
  - namnet på produkten eller tjänsten,
  - nettopris per enhet,
  - kvantitet av beställda varor eller tjänster,
  - värdet av beställda varor eller tjänster utan skattebelopp,
  - skattesatser och skattebelopp,
  - ordervärde inklusive momsbelopp.

Avräkning av förskott hos mottagaren

Bestämmelserna i personskattelagen förbjuder inte att förskottsbetalningar bokförs i utgifter, dock bör man komma ihåg att en förskottsbetalning, även upp till 100 % av kontraktsvärdet, inte är helt bindande och kan återbetalas.

Förskottsbetalningen gäller för beställningar som ännu inte ska behandlas, så relationen mellan den och företagets intäkter uppstår först när varorna levereras eller tjänsten utförs. Köparen får dra av moms från förskottsfakturan som regel i den avräkningsperiod då den mottagits.