Ansökningar till Riksdomstolsregistret endast elektroniskt – sedan när regeländringar?

Medstorlek-Förändring

Snart kommer Domstolsregistret att digitaliseras – dessa förändringar innebär att rättssubjekt som omfattas av Domstolsregistret är skyldiga att lämna in ansökningar endast i elektronisk form. Vi kontrollerade när bestämmelserna kommer att träda i kraft och hur enheter godkänner ansökningar som lämnas in till Domstolsregistret online.

Endast onlineansökningar till Riksdomstolsregistret

1 juli i år bestämmelser om att införa elektronisk handläggning inför Riksdomstolsregistret träder i kraft. Detta innebär att enheter som omfattas av institutionerna i det nationella domstolsregistret kommer att vara skyldiga att lämna in ansökningar endast i elektronisk form.

Förändringarna i föreskrifterna kommer att omfatta inte bara de första ansökningarna som lämnas in till Domstolsregistret av de skyldiga enheterna, utan även uppdatera ansökningar vid eventuella ändringar av anteckningen.

Ansökningar till det nationella domstolsregistret i elektronisk form måste intygas av den enhet som har behörighet att företräda enheten med en av de möjliga elektroniska signaturerna med rättslig kraft:

  • kvalificerad elektronisk signatur,

  • ePUAP,

  • betrodd profil.

Ansökningar från enheter som är införda i registret över företagare, som kommer att lämnas in i traditionell pappersform efter att bestämmelserna trätt i kraft, kommer inte att behandlas av institutionen.

Undantag i föreskrifter och elektroniska ansökningar till Domstolsregistret

De nya reglerna kommer att införa undantag för vissa grupper av enheter som fortfarande kommer att ha rätt att lämna in ansökningar i traditionell form. När det gäller enheter som ingåtts:

  • register för SPZOZ,

  • stiftelseregister,

  • föreningsregister,

  • register över sociala och professionella organisationer

– det kommer att finnas frihet att välja i vilken form från och med 1 juli i år. ansökningar kommer att lämnas till Riksdomstolsregistret.