Kategori : Ladda Ner

Anmälan om avsikt att upprätta en fysisk inventering - mall med översikt

Anmälan om avsikt att upprätta en fysisk inventering - mall med översikt

Skulle du vilja göra en inventering, men undrar om det inte innebär ytterligare formaliteter? När ska man förbereda en anmälan om avsikten att upprätta en fysisk inventering och hur ska den se ut? Läs artikeln och ladda ner mönstret i PDF eller DOC!

Ansökan om intyg om utebliven skatt - mall med diskussion

Ansökan om intyg om utebliven skatt - mall med diskussion

När man ansöker om lån måste företagare ofta bevisa att de inte är i efterskott med skattebetalningar. För detta ändamål måste en ansökan om intyg om icke-eftersläpande skatt lämnas in till vederbörande kontor. Ladda ner ansökningsmallen i PDF eller DOC!

Ansökan om ändring av beskattningsformen - mall med diskussion

Ansökan om ändring av beskattningsformen - mall med diskussion

Läs artikeln om företagsbeskattningsformerna och ladda ner ansökan om ändring av beskattningsformen gratis i PDF- eller DOC-format.

Begäran om att skjuta upp fakturans betalningsdatum - mall med diskussion

Begäran om att skjuta upp fakturans betalningsdatum - mall med diskussion

Entreprenör, har du problem med finansiell likviditet och vill skjuta upp fakturans betalningsdatum? Läs vår artikel och ta reda på hur mallen för begäran om uppskov med faktura ser ut, som du kan ladda ner i DOC- eller PDF-format!

Ansökan om ett intyg som bekräftar statusen för en momsskyldig

Ansökan om ett intyg som bekräftar statusen för en momsskyldig

Tvivlar du på din entreprenörs status eller kanske du vill kontrollera om du redan är momsregistrerad? Ta reda på hur du kontrollerar statusen för en momsbetalare och ladda ner en gratis ansökningsblankett för intyg i PDF- och DOC-format!

Förklaring av skälen till rättelse av momsdeklarationen - mall med översikt

Förklaring av skälen till rättelse av momsdeklarationen - mall med översikt

Den skattskyldige bör, genom att göra fel på den ursprungliga momsdeklarationen, i princip rätta den. Ta reda på vad som är fördelarna med att lämna en rättelse av deklarationen och i vilka situationer den skattskyldige kan ge en förklaring till skälen till rättelse av momsdeklarationen!

Fullmakt att representera vid besiktningen - mall med diskussion

Fullmakt att representera vid besiktningen - mall med diskussion

Det kan förekomma att den skattskyldige måste bemyndiga en person att företräda honom vid besiktningen. Vilka delar måste ingå i auktorisationen att representera vid besiktningen? Kolla och ladda ner ett gratis mönster i DOC- och PDF-format!

Aktiv ånger - en förklaring om en förbjuden handling - mönster med diskussion

Aktiv ånger - en förklaring om en förbjuden handling - mönster med diskussion

Ladda ner det aktiva ångermönstret gratis i PDF- och DOC-format. Läs en omfattande översikt över frågorna kring aktiv sorg; vilken form ska en aktiv sorg ha och vilka moment som ska ingå i ett uttalande om att begå en förbjuden handling!

Ansökan om återbetalning av felaktigt utbetalda ZUS-bidrag - mall med översikt

Ansökan om återbetalning av felaktigt utbetalda ZUS-bidrag - mall med översikt

Arbetsgivaren är skyldig att betala ZUS-avgifter. Det kan dock hända att betalaren betalar för stora bidrag. Kontrollera hur ansökan om återbetalning av felaktigt inbetalda bidrag ska se ut. Ladda ner en gratis mall för återbetalning av överbetalning i PDF-format!

Samtycke att bearbeta bilden av eleven - en mall med diskussion

Samtycke att bearbeta bilden av eleven - en mall med diskussion

När krävs samtycke för att behandla elevens bild? Vem undertecknar ett sådant samtycke? Vad ska ett sådant dokument innehålla och hur länge är det undertecknat? Ladda ner det kostnadsfria samtyckesformuläret för bearbetning av elevens bild i PDF- och DOCX-format!

Anställd skattefritt belopp – hur påverkar det lönen?

Anställd skattefritt belopp – hur påverkar det lönen?

Den anställdes skattefria belopp sänker hans skatt vid beräkning av lönen. Se hur mallen för deklarationen om utebliven tillämpning av det skattereducerande beloppet ser ut! Läs artikeln och ladda ner ett gratis mönster i DOCX- och PDF-format!

Ansökan om praktik - mall med omfattande täckning

Ansökan om praktik - mall med omfattande täckning

Vet du vem som kan söka praktik från Arbetsförmedlingen? Vad innebär denna form av anställning? Hur skriver man en ansökan om praktik så att den blir positivt övervägd? Läs vår artikel och ladda ner en gratis utskriftsmall i PDF- eller DOCX-format.

Anställningsintyg och förtjänstintyg - mall med diskussion

Anställningsintyg och förtjänstintyg - mall med diskussion

Anställda ber arbetsgivaren att utfärda eller fylla i en färdig blankett av anställningsintyg och arbetsintyg. Hur man gör det? Ladda ner gratis en mall för ett anställningsbevis och lön i PDF- eller DOC-format!

Remiss till läkarundersökning - en gratis mall med översikt

Remiss till läkarundersökning - en gratis mall med översikt

Kan arbetsgivaren tillåta en anställd att arbeta utan ett läkarintyg om att det inte finns några kontraindikationer att arbeta? Vad ska ingå i en läkarundersökningsremiss? Kontrollera och ladda ner den kostnadsfria remissmallen!

Ansökan om praktik - mönster med omfattande täckning

Ansökan om praktik - mönster med omfattande täckning

Hur ska jag skriva en praktikansökan? Vilka fraser ska du använda för att få det att se professionellt ut och övertyga din framtida arbetsgivare? Läs vår artikel, lär dig om delarna i detta dokument och ladda ner ett gratis mönster i två format: PDF och DOCX!

Aktiv ånger - mönster med detaljerad diskussion

Aktiv ånger - mönster med detaljerad diskussion

Du har inte fullgjort din skatteplikt och tiden har gått och du är rädd för ett hårt straff? Aktiv ånger kommer till undsättning - ta reda på hur du konstruerar detta förseelsemeddelande och ladda ner en gratis mall i PDF- och DOC-format!

Ansökan om pappaledighet - mall med diskussion

Ansökan om pappaledighet - mall med diskussion

En anställd som är anställd enligt ett anställningsavtal kan ta ut 14 dagars pappaledighet. Läs artikeln och lär dig mer om den. Ladda ner den kostnadsfria pappaledighetsansökan i docx- eller pdf-format och lär dig hur du fyller i den!

Uppsägning av mandatkontrakt - mall med översikt

Uppsägning av mandatkontrakt - mall med översikt

Mandatavtalet är ett av de vanligaste civilrättsliga avtalen, men ibland behöver det sägas upp snabbare. Båda parterna kan säga upp fullmaktsavtalet. I artikeln hittar du ett modelluppsägningsmeddelande tillsammans med en översikt. Kontrollera!

Hur man förbereder en begäran om betalning - en mall med översikt

Hur man förbereder en begäran om betalning - en mall med översikt

Läs och kontrollera hur man förbereder en betalningsansökan, vilka delar ska ingå i detta brev och hur många betalningsförfrågningar och när kan det överlämnas till en opålitlig entreprenör - gäldenären? Ladda ner en gratis mall i pdf eller doc.

Årlig ledighetsansökan - mall med diskussion

Årlig ledighetsansökan - mall med diskussion

Årlig ledighet är en av den anställdes privilegier. Arbetstagaren kan utöva denna rätt efter att ha inhämtat arbetsledarens samtycke. För att göra detta måste han fylla i en ansökan om semester. Vad ska det innehålla? Ladda ner mönstret i PDF- och DOCX-format!