Kategori : Service

PIT-4R-deklaration endast i elektronisk version

PIT-4R-deklaration endast i elektronisk version

Arbetsgivare! Nu kan du lämna in en PIT-4R-deklaration till Skatteverket endast via Internet! Det finns speciella lönesystem som gör det möjligt! Kolla in det! Läs vår artikel och lär dig mer om det!

Hur bestämmer man anställningsstatus för PPK?

Hur bestämmer man anställningsstatus för PPK?

Vilka företagare krävs för att implementera PPK? Vilka tidsfrister för genomförandet av besparingsprogrammet föreskrivs i lagen om PPK? Hur bestämmer man anställningsstatus för PPK? Vem är den anställde? Läs vår artikel och kolla in den!

Gåvor från Bolagets sociala förmånsfond, beskattning och bidrag

Gåvor från Bolagets sociala förmånsfond, beskattning och bidrag

Ibland ger arbetsgivare julklappar till anställda. Kan sådana gåvor finansieras från Socialfonden eller finansieras de endast med brukstillgångar? Läs och ta reda på om gåvor från Företagsförmånsfonden är beskattade och avgiftspliktiga!

Rätta avräkningshandlingar för ZUS - exempel

Rätta avräkningshandlingar för ZUS - exempel

Att rätta förlikningshandlingar som lämnats till ZUS kan vara problematiskt. Det finns flera blanketter som lämnas in till ZUS, t ex förlikningsdeklarationer. Läs vår artikel och se hur du gör i olika fall!

Årliga deklarationer i uppgörelser med anställda - arbetsgivarens skyldigheter

Årliga deklarationer i uppgörelser med anställda - arbetsgivarens skyldigheter

Vet du vilka årliga deklarationer som arbetsgivaren gör vid avräkning med anställda? I vilken form och tidsfrist ska arbetsgivaren lämna in dem till Skatteverket? Du hittar svaren på ovanstående frågor i artikeln! Läs och kolla!

Månadsinformation för den försäkrade (RMUA)

Månadsinformation för den försäkrade (RMUA)

Månadsinformation för den försäkrade (RMUA) innehåller uppgifter om sociala avgifter som överförs av betalaren till ZUS. När ska det lämnas över till den anställde och hur fyller man i denna rapport? Läs och ta reda på det!

En anställd smittad av coronavirus - en guide för arbetsgivaren

En anställd smittad av coronavirus - en guide för arbetsgivaren

Var kan jag ta reda på om en anställd är i karantän eller fängelse? Vilka uppgifter har den arbetsgivare vars anställde blev sjuk? Kan en anställd som smittats av coronavirus arbeta på distans? Läs och kolla!

Vanlig pensionsålder i Europa

Vanlig pensionsålder i Europa

Rätten till ålderspension förvärvas efter uppnådd viss ålder. Är pensionsåldern i Europa liknande nivån i Polen? Särskiljer fler länder det efter kön? Läs artikeln och ta reda på svaren på frågorna ovan!

Affärslikvidation och upphörande av försäkringsskyldighet

Affärslikvidation och upphörande av försäkringsskyldighet

Egenföretagare omfattas av obligatorisk social- och sjukförsäkring. Vilka formella skyldigheter genererar företagslikvidation? Upphör försäkringsskyldigheten? Ta reda på det genom att läsa vår artikel!

Kan arbetsgivaren dra sig ur efter att preliminärkontraktet har skrivits på?

Kan arbetsgivaren dra sig ur efter att preliminärkontraktet har skrivits på?

Löftet att ingå ett anställningsavtal i framtiden kan göras av båda parter (den framtida arbetsgivaren och den framtida arbetstagaren) i det preliminära avtalet. Kan arbetsgivaren dra sig ur efter att preliminärkontraktet har skrivits på? Läs och kolla!

Är det möjligt att bevilja semesterledighet för stillestånd?

Är det möjligt att bevilja semesterledighet för stillestånd?

Medför stilleståndet att semesterledigheten skjuts upp om den var planerad för denna period? Kan en anställd beviljas semester under driftstopp? Läs vår artikel och ta reda på svaren på dessa och andra frågor!

Förmånsbidrag från ZUS – när upphör de?

Förmånsbidrag från ZUS – när upphör de?

Vilka är och vilka har rätt till förmånliga ZUS-bidrag? Vilka är förfarandena för att byta från förmånliga till grundpriser? Läs vår artikel och ta reda på hur mycket entreprenörer sparar under de första 2 åren av verksamheten! Kontrollera!

Kan arbetsgivaren tvinga dig att ta semester?

Kan arbetsgivaren tvinga dig att ta semester?

Årlig ledighet är tillgänglig för varje förångare som är anställd enligt ett anställningsavtal. Ledighet beviljas i regel på arbetstagarens begäran. Läs artikeln och ta reda på om din arbetsgivare kan tvinga dig att ta ut semester!

Vad är ett engångsbelopp och vilka är dess typer?

Vad är ett engångsbelopp och vilka är dess typer?

Vad är ett engångsbelopp? I vilka situationer är arbetsgivaren skyldig att betala engångsbeloppet? Läs artikeln nedan och ta reda på vilka typer av engångsbelopp det är och vad engångsbeloppet kan vara i ljuset av arbetslagen.

Social Insurance Institution (ZUS) avgifter för en heltidsanställd som driver ett företag

Social Insurance Institution (ZUS) avgifter för en heltidsanställd som driver ett företag

Vilka ZUS-avgifter för en heltidsanställd som driver ett företag kan betalas på frivillig basis och vilka måste vara obligatoriskt föremål för? I vilka situationer kan du bara betala sjukförsäkringsavgiften? Läs vår artikel och kolla in den!

Minimilönsjustering av arbetsgivaren

Minimilönsjustering av arbetsgivaren

Arbetstagaren får inte tjäna mindre än vad som sägs i lagen. När måste arbetsgivaren betala minimilönersättningen? När måste arbetsgivaren höja lönerna för att få dem i linje med minimilönen? Läs och kolla!

Noll PIT i månaden att fylla 26 - vad är värt att veta

Noll PIT i månaden att fylla 26 - vad är värt att veta

Zero PIT är en lättnad som syftar till att öka inkomsterna för människor som precis ska in på arbetsmarknaden. Kan någon dra nytta av denna lättnad? När är det värt att söka? Hur reglerar man noll PIT i månaden man fyller 26? Läs artikeln!

Vem är familjeassistent och vad innebär hans jobb?

Vem är familjeassistent och vad innebär hans jobb?

Yrket som familjeassistent har varit verksamt i Polen sedan 2011 och det introducerades för att hjälpa familjer som upplever uppväxtproblem. Vem är familjeassistent? Vilka är hans uppgifter? Läs vidare och ta reda på mer om det!

Beställ ansvar för avsaknad av mask på jobbet

Beställ ansvar för avsaknad av mask på jobbet

Är det möjligt att införa sanktioner mot anställda i samband med skyldigheten att täcka munnen och desinficera händerna på arbetsplatsen? Har det med hälso- och säkerhetsbestämmelser att göra? Läs artikeln och ta reda på vad orderansvar är!

Semesterersättning – hur räknar man ut?

Semesterersättning – hur räknar man ut?

Arbetstagaren har rätt till semesterersättning för semester. Hur beräknas ersättningen om den anställde varit på semester? Läs vår artikel och ta reda på hur du räknar ut din semesterersättning!