Kategori : Servicekatt

Företagsnamn på 2013 års faktura

Företagsnamn på 2013 års faktura

Är företagsnamnet på fakturan nödvändigt? Kolla vilka ändringar i denna fråga som trädde i kraft i början av 2013!

En deklaration som lämnas efter deadline behöver inte vara dyr

En deklaration som lämnas efter deadline behöver inte vara dyr

Måste underlåtenhet att lämna in deklarationen i tid innebära vite? Kontrollera vilka effekter den deklaration som lämnas in efter deadline genererar!

Villkor för momsåterbetalning - den viktigaste informationen

Villkor för momsåterbetalning - den viktigaste informationen

Företagare, har du reglerat skatten på varor och tjänster och din ingående moms är högre än den förfallna momsen? Vad kan du i så fall göra, få en återbetalning eller överföra överskottet till nästa månad? Läs och kontrollera momsåterbetalningsvillkoren!

Skyldighet att utfärda kvitto även när kunden begär faktura

Skyldighet att utfärda kvitto även när kunden begär faktura

Läs artikeln och ta reda på om företagaren är skyldig att utfärda ett kvitto även när kunden begär en faktura från honom. Hur ska intäkterna då visas, mot kvitto eller mot faktura? Läs vidare!

Intäktsjustering vid årsskiftet – bokföring

Intäktsjustering vid årsskiftet – bokföring

Intäktsjusteringar vid årsskiftet kan vara problematiska eftersom tidpunkten för dess redovisning i räkenskaperna beror på många faktorer. Så kontrollera vilka regler som styr utarbetandet och hur det påverkas av bokslutet.

Lageröverskott och -brist i KPiR

Lageröverskott och -brist i KPiR

Skattebetalare! Vet du hur man bokför överskott och brist på handelsvaror och material i Skatteboken för inkomster och utgifter? Artikeln förklarar exakt vad som omfattas av den fysiska inventeringen? och vilka brister som kan bli en skattekostnad!

JPK_V7 i ett byggföretag - nytt momsregister!

JPK_V7 i ett byggföretag - nytt momsregister!

JPK_V7 i ett byggföretag är en av de viktigaste skatteplikterna för företagare som sysslar med bl.a. försäljning av byggnader. Ta reda på i artikeln hur du markerar denna åtgärd i nya JPK_V7!

Skattelättnader på IKZE i den årliga PIT-avräkningen - vad är värt att veta?

Skattelättnader på IKZE i den årliga PIT-avräkningen - vad är värt att veta?

På vilka villkor regleras IKZE-bidraget under det individuella pensionsskyddskontot? Ta reda på hur du tar med skattelättnaden och IKZE i den årliga skattedeklarationen om en skattebetalare betalar ett engångsbelopp, skala och fast skatt!

Underlåtenhet att lämna in PIT-16 i tid - skattekonsekvenser

Underlåtenhet att lämna in PIT-16 i tid - skattekonsekvenser

Känner du till konsekvenserna av att inte lämna in din PIT-16 i tid? Kommer att lämna in en aktiv sorg bidra till att återställa tidsfristen för att anmäla en aktiv sorg? När kan jag ansöka om skattekort? Läs vår artikel och ta reda på mer!

Förlust av rätten till engångsbelopp under beskattningsåret

Förlust av rätten till engångsbelopp under beskattningsåret

Vill du som en form av beskattning utifrån PIT-skatt välja ett schablonbelopp och vet inte vilka villkor som måste uppfyllas för att kunna använda den? Artikeln kommer att visa dig ett antal lagstadgade krav och under vilka förutsättningar du förlorar din rätt till ett engångsbelopp.

Internet skattelättnader – hur bevisar man det i den årliga skattedeklarationen?

Internet skattelättnader – hur bevisar man det i den årliga skattedeklarationen?

Uppgörelser med skattemyndigheten ger skattebetalarna möjlighet att ta del av många rabatter. Ta reda på vem som har rätt till skattelättnaden på internet och vilka villkor som måste uppfyllas för att kunna använda den. Kontrollera även hur du visar skattelättnaden i den årliga deklarationen.

Barnskatteavdrag – vem har rätt till det och hur reglerar man det?

Barnskatteavdrag – vem har rätt till det och hur reglerar man det?

Barnskatteavdrag ges för skattskyldiga som har minderåriga barn eller skolbarn upp till 25 år, vars årsinkomst inte överstiger ett visst belopp. Vem kan reglera barnbidraget? Vilken betydelse har beskattningsformen?

Annullering av utfärdade fakturor – när är det möjligt?

Annullering av utfärdade fakturor – när är det möjligt?

Det finns situationer då en utfärdad faktura kan annulleras. Det är möjligt om fakturan inte har kommit i laglig cirkulation och transaktionen inte har slutförts. Kontrollera när det är möjligt att annullera utfärdade fakturor och när de ska korrigeras?

Endast elektronisk sändning av momsdeklaration och JPK_V7-fil

Endast elektronisk sändning av momsdeklaration och JPK_V7-fil

Elektronisk sändning av momsdeklarationer är obligatoriskt för alla. Från oktober 2020 har VAT-7 och VAT-7K deklarationer avskaffats för transport av en JPK_V7. Se hur enkelt det är att skicka deklarationer och JPK-filer via Internet!

Inventering under året och förskottsbetalning av inkomstskatt

Inventering under året och förskottsbetalning av inkomstskatt

Känner du till att en företagare kan upprätta en inventering under beskattningsåret? Ta reda på de skattemässiga konsekvenserna av inventeringen under året. Kontrollera även om interimsinventeringen kan utföras av varje företagare.

Avslutning av året med en schablonavgift - vilka skyldigheter?

Avslutning av året med en schablonavgift - vilka skyldigheter?

Entreprenörer som reglerar engångsbeloppet på bokförda intäkter, vid utgången av beskattningsåret, är skyldiga att stänga journalerna. Hur ska slutet av året vara för schablonbeloppet? Ta reda på mer genom att läsa vår artikel!

Fysisk inventering i särskilda fall - del 2

Fysisk inventering i särskilda fall - del 2

Entreprenörer som driver ett företag har ibland tvivel på vilka datum de bör förbereda en inventering som kallas en fysisk inventering. Läs och kontrollera när du ska göra en fysisk inventering och hur du utvärderar varorna!

Byte till vinterdäck – kan det vara en skattemässigt avdragsgill kostnad?

Byte till vinterdäck – kan det vara en skattemässigt avdragsgill kostnad?

En bil är en oskiljaktig del av nästan varje företag. Dess drift är förknippad med att ådra sig många utgifter, och en av dem är att byta däck till vinterdäck. Kan en sådan kostnad redovisas som en skattekostnad? Läs och kolla!

Avdrag för sociala avgifter i den årliga deklarationen – hur går det till?

Avdrag för sociala avgifter i den årliga deklarationen – hur går det till?

Avdrag för sociala avgifter i den årliga skattedeklarationen är en rätt för såväl företagare som fysiska personer som åtnjuts av alla. I vilka årsdeklarationer är det möjligt att dra av ZUS-avgifter och i vilka poster? Läs och kolla!

Avsägelse från förenklat inkomstskatteförskott

Avsägelse från förenklat inkomstskatteförskott

Kolla om det är möjligt att avstå från förenklade förskott på inkomstskatt i samband med krisen orsakad av coronavirusepidemin? Läs artikeln och ta reda på när du kan välja bort förenklade PIT-förskott och hur du gör det!